Säkerhet med vägblockerare

Skyddsbevaknings vägblockerare och pollare (bollards) erbjuder effektivt områdesskydd genom att skydda området från obehöriga fordon. Denna säkerhetslösning fungerar som en stoppkloss för både personbilar och lastbilar och passar utmärkt för företag och anläggningar där civil trafik inte är tillåten och där skydd mot obehöriga fordon behövs. Till och med städer har börjat använda pollare och vägblockerare i de centrala delarna för att förhindra personbilar från att köra på filer avsedda för kollektivtrafiken, vilket hjälper till att upprätthålla viktiga regler och ordning.

Som totalentreprenör erbjuder Skyddsbevakning en hållbar säkerhetslösning genom att inte bara adressera en del av säkerhetsbehovet utan erbjuda ett komplett skydd av området. Genom att genomföra riskbedömningar, analysera situationen och vidta lämpliga åtgärder genom effektiv och hållbar planering, garanterar vi att vägblockerarna och pollarna bidrar till ett säkert och skyddat område.

Vägblockerare och pollare

Skyddsbevakning erbjuder ett brett utbud av säkerhetslösningar för vägblockering.

Pollare

Skyddsbevakning erbjuder ett brett utbud av pollare, en säkerhetslösning som effektivt förhindrar obehöriga fordon från att köra in på utsatta fastigheter. Dessa pollare är särskilt rekommenderade för platser med högre säkerhetskrav, såsom banker, bankomater, flygplatser och köpcentrum. Dessutom är de lämpliga för användning vid gågator, stadsmiljöer och torg där det dagligen rör sig en stor mängd människor.

Trafikpollare

Skyddsbevakning erbjuder rörliga trafikpollare som är speciellt utformade för att skydda infarter med lägre säkerhetskrav samtidigt som de inte hindrar fotgängare från att passera. Dessa trafikpollare ger bekväm passage för fordon när de är i sänkt läge och erbjuder effektivt skydd när de är upphöjda.

Våra fullt automatiska trafikpollare kan snabbt och enkelt installeras och är utrustade med olika styrningsalternativ. Antingen kan de styras manuellt via radiokontroll, kodlås, åtkomstkontrollanordningar eller knappar för att enkelt reglera fordonspassage. Hydraulikenheten är integrerad direkt inuti pollarelementet, vilket gör det enkelt att utföra service och underhåll av pollarna med endast en servicetekniker.

Installation och service
Installationen av trafikpollarna är smidig och kräver endast få utgrävningar, vilket minimerar ingrepp i området. Den runda golvmonteringspanelen möjliggör snabb demontering av hydraulikenheten, och utgrävningen görs genom enkel kärnborrning. Detta gör att pollarna kan installeras utan större ingrepp i omgivningen.

Vägblockerare

Vägblockerare Road Blocker DSP K12 från Skyddsbevakning erbjuder en oöverträffad nivå av säkerhet vid mycket känsliga infarter där maximal skydd mot obehöriga fordon är av yttersta vikt. Denna vägblockerare är en av få på marknaden som fortfarande fungerar effektivt även efter att ha blivit forcerad. Med en helt sluten design och en massiv konstruktion av hållfast stål garanteras högsta säkerhetsnivå vid ingångar, vilket gör den lämplig för användning på platser som statliga byggnader, banker och nationsgränser.

Road Blocker DSP K12 har genomgått omfattande tester för att säkerställa dess effektivitet. Ett framgångsrikt kraschtest genomfördes redan för 30 år sedan av TÜV (tyska tekniska inspektionen) där en lastbil med en vikt av 7,5 ton kördes mot blockeraren med en hastighet av 80 km/h. Dess robusta konstruktion och testade prestanda gör den till ett pålitligt skydd mot fordon av alla storlekar och vikter.

När vägblockeraren är i drift höjs det tunga blockeringssegmentet på cirka 5 sekunder, och vid behov kan höjningstiden minskas till ungefär 2 sekunder med hjälp av en valfri ackumulator för snabb drift vid nödsituationer (EFO). Den höga höjden på 1000 mm och de blinkande lamporna tillsammans med valfria varningsremsor ger en tydlig visuell markering av blockeringssegmentet och säkerställer ett omedelbart stopp för närmande fordon.