Områdesbevakning

Kontakta oss

Skyddsbevaknings områdesväktare finns alltid i Er närhet och ökar områdets trygghet. Områdesbevakning utförs i ett begränsat område under tider då affärer, industrier och företag står utan personal och är obevakade. Väktaren patrullerar det aktuella området på oregelbundna tider under dygnet. Utgångspunkten för en områdesbevakning är att skapa en trygg och säker närmiljö för kunden genom att avskräcka och fungera preventivt mot brott och skadegörelse. Områdesbevakning går ut på att många företag och kunder delar på en väktare. Väktaren patrullerar inom ett begränsat område och leder därför till en mycket snabb och effektiv åtgärd när situationen kräver det. Detta alternativ ger även låga kostnader för dig som kund då alla företag som ansluter sig till områdesbevakningen är med och delar på kostnaderna.