Ordningshållning

Kontakta oss

Vi tillhandahåller ordningsvakter i Stockholm, Malmö och Göteborgs län. Dessa är utbildade och förordnade av polismyndigheten för att utöva ordningshållning på särskilda platser såsom exempelvis kollektivtrafik, centrumanläggningar, offentliga tillställningar och platser med alkoholservering.

I sina respektive förordnandeområden lyder Ordningsvakten direkt under Polisen och har även vissa polisiära befogenheter. Bland dessa återfinns till exempel möjligheten att avvisa, avlägsna eller omhänderta ordningsstörande eller berusade personer.