Hotell & Turism

Kontakta oss

Säkerhetsarbete på hotellanläggningar är mycket speciellt och vi strävar efter att kundrelationen och symbiosen mellan vår och anläggningens personal skall vara fullkomlig.

Vi kan förse er med Ordningsvakter eller Väktare, vid behov med fastighetsutbildning, för att bemanna kamerarum eller receptioner alternativt specifikt utvecklade lösningar. Servicebehov och utförande, upplevd och faktisk trygghet samt konsten att verka utan att synas är det som för Skyddsbevakning kännetecknar Hotellsäkerhet.

När vi rekryterar personal inom detta segment är vi extremt selektiva och det är helhetskapaciteten hos individen som är det som granskas.