Civil Butikskontrollant

Kontakta oss

En civil butikskontrollant har som uppdrag att reaktivt motverka och upptäcka svinn gentemot butikens värden och därefter ingripa. Snatteri, stöld, skadegörelse och olika former av bedrägeri är de vanligast förekommande brottstyper som en civil butikskontrollant ingriper mot.

En civil väktare ser ut som vilken kund som helst och smälter på ett naturligt sätt in i miljön som bevakas. Den civila klädseln innebär en diskret yrkesutövning med stark inriktning på snatteri.

Det är av största vikt att väktaren i sina kontakter med personalen inte röjer sin identitet för uppdragsgivarens kunder. Väktaren informerar personalen om händelser/incidenter och delar med sig av kunskap som personalen har nytta av när väktaren i är i tjänst.
Våra civila väktare är utbildade av BYA-väktarskola för speciellt denna tjänst i enlighet med Rikspolisstyrelsens nya regelverk (RPS FAP 579-2) vilket borgar för en god kvalitet.

Läs gärna mer om olika kontrolltjänster som passar in i butikssäkerhet. Vi skräddarsyr en passande lösning som passar in just i er butik.