Skyddsbevakning – Expert på intrångsskydd

Skyddsbevakning är er expert på intrångsskydd och erbjuder lösningar som försvårar för obehöriga att komma in i fastigheten och nå verksamheten. Oavsett om det handlar om personalingångar, besöksinsläpp till företag, skolentréer, offentliga byggnader inom stat och kommun, eller behovet av tillträdeskontroll inom lokaltrafikens biljettkontroll, har vi de rätta tekniska systemen för att säkerställa att bara auktoriserade individer kan passera.

Våra passagekontrollsystem, SpeedSec BP och SpeedSec FP, bygger på glasskivor som möjliggör auktoriserad åtkomst. Dessa speedgates finns med både halvhöjds- och fullhöjdspaneler beroende på era krav och preferenser. Vi har även Speedgate SlimSec som är tillverkad med glaspaneler som öppnas i varje passeringsriktning.

Våra system är utformade för att vara pålitliga och effektiva. Ett tekniskt passagekontrollsystem kontrollerar att endast auktoriserade individer kan passera igenom spärren, och vid obehörig passage aktiveras ett larm. När passagekontrollsystemet har verifierat behörigheten öppnas passagen. I händelse av strömavbrott frigörs öppningsrutorna för att möjliggöra passagevägen.

Säkerhetssluss

Skyddsbevakning erbjuder effektiva säkerhetsslussar som ger er full kontroll över in- och utflödet av personer på platser där det är nödvändigt med extra säkerhet, såsom kontorslokaler och industrier.

Mer om Säkerhetsslussar

Speedgate

Med Skyddsbevaknings speedgates får du en modern, högklassig och smidig lösning med stort fokus på säkerhet.

Mer om Speedgate

Vändkors

Skyddsbevaknings vändkors erbjuder en effektiv och pålitlig entrélösning med högt flöde av personer. Dessa vändkors är perfekta för platser där det krävs snabb och smidig passagekontroll, som exempelvis offentliga byggnader, kollektivtrafikstationer, idrottsarenor, och andra platser med hög fotgängartrafik

Mer om Vändkors

Gånggrindar

Med Skyddsbevaknings gånggrindar får du en perfekt balans mellan säkerhet och funktionalitet. Våra gånggrindar är utformade med omsorg för att kombinera en stilren och attraktiv design med smidig drift och högsta säkerhet.

Mer om Gånggrindar