Fönsterskyddsfilm

Fönsterskyddsfilm i klass P2A erbjuder ett effektivt skydd för fönster mot skador och angrepp. Trots sin tunna profil är den laminerade polyesterfolien tillräckligt stark för att stå emot kraftiga påfrestningar, som till exempel stenar eller andra föremål som kan kastas mot fönstren.

Minska risken

Genom att installera fönsterskyddsfilm minskar risken för att fönsterrutorna splittras, vilket i sin tur minskar risken för personskador och skador på inredning och inventarier inomhus. Skyddsfilmens förmåga att stå emot yttre påverkan fungerar som en barriär, vilket bidrar till ökad säkerhet och trygghet för alla som vistas i närheten av fönstren.