En ny lag och förordning om ordningsvakter träder i kraft den 1 januari 2024. Denna uppdatering ger ordningsvakter ett utökat uppdrag och inför vissa nya befogenheter. Dessutom introduceras en ny tillståndsprocess för att använda ordningsvakter och en förlängd ordningsvaktsutbildning.

Varför behövs den nya lagen om ordningsvakter? Samhället har idag ett ökat behov av att använda ordningsvakter för brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder. Den nya lagen utvidgar möjligheten att använda ordningsvakter till fler platser och för fler syften.

Utökat uppdrag och nya befogenheter Genom den nya lagen kan ordningsvakter användas som komplement till Polismyndigheten för att bidra till upprätthållandet av allmän ordning och säkerhet, samt främja trygghet. Från och med den 1 januari 2024 får ordningsvakter även:

  • Transportera vissa omhändertagna personer.
  • Utföra kroppsvisitering i identifieringssyfte.
  • Förstöra beslagtagen alkohol om dess värde är ringa.

Ny tillståndsprocess för att använda ordningsvakter En helt ny tillståndsprocess införs för att använda ordningsvakter. Tidigare benämnda LOV2- och LOV3-områden avskaffas. I stället måste den som vill använda ordningsvakter ansöka om tillstånd hos Polismyndigheten. I vissa fall behövs inte tillståndsansökan, till exempel om det redan finns ett tillstånd enligt ordningslagen med villkor om ordningsvakter. Denna ändring syftar till att skapa en mer strukturerad och reglerad användning av ordningsvakter i samhället

Källa, mer infomationhttp://polisen.se