Polismyndigheten har beslutat att genomföra kamerabevakning enligt 14d§ i kamerabevakningslagen (2018:1200) på Östermalm. Denna övervakning kommer att utföras med hjälp av obemannade flygfarkoster, även kända som UAS (Unmanned Aerial System).

 

Beslutet om kamerabevakning är planerat att gälla från 2024-08-28, mellan klockan 11:00 och 18:00. Det är möjligt att beslutet kan förlängas beroende på omständigheterna.

Polisen kommer att använda UAS för att utreda, förebygga och förhindra brott samt ordningsstörningar. Denna bevakning kommer att vara ett komplement till polisens vanliga patrullering och andra åtgärder som syftar till att öka tryggheten.

Syftet med beslutet är att öka övervakningen och säkerheten på Östermalm genom användningen av modern teknologi. Det är viktigt att notera att övervakningen genomförs enligt lagens bestämmelser och med beaktande av integritetsfrågor.

 

Källa: http://Polisen.se