Med en årlig besökarsiffra på tre miljoner, är både brandsäkerhet och miljöansvar högt prioriterade områden för Svenska Bio. Nu tar man ett steg mot ökad hållbarhet genom att ersätta samtliga konventionella skumsläckare med miljövänliga brandsläckare från CGS X-Fog. Åke Hedlund, driftschef på Svenska Bio, understryker vikten av detta initiativ.

“Med ett miljövänligt alternativ tillgängligt finns det ingen anledning att fortsätta använda de mindre miljövänliga skumsläckarna.”

Svenska Bio, ett familjeföretag med 40 biografer och 160 biosalonger, är landets näst största biografkedja. På senare år har företaget genomgått en imponerande expansion med flertalet nya biografer. Samtidigt har man aktivt fokuserat på att minska sin påverkan på miljön. Åke Hedlund framhåller detta miljöansvar:

“Vi har alla en skyldighet gentemot miljön, och vi strävar efter att göra de mest hållbara valen vi kan.”

En central del av denna miljösträvan är att minska energiförbrukningen, och nu tar man ytterligare steg genom att byta ut samtliga skumbrandsläckare mot de miljövänliga brandsläckarna från CGS X-Fog. Denna övergång omfattar närmare 500 brandsläckare och kommer att implementeras successivt i alla biografer.

De befintliga skumsläckarna innehåller skadliga ämnen såsom PFAS och tensider, vilka i dag förbereds för ett förbud inom EU på grund av deras negativa miljöeffekter. CGS X-Fog representerar en grönskande förändring mot mer hållbara brandsläckningsalternativ. Denna brandsläckare är unik på marknaden då den är helt fri från både PFAS och tensider. Istället består släckmedlet av en miljövänlig tillsats till vatten.

“Vi räknar med att övergången kommer att ta cirka tre år innan alla våra skumsläckare är ersatta,” förklarar Åke Hedlund.

En betydande fördel i biografernas brandsäkerhet är att risken för bränder i biosalongerna är minimal, delvis tack vare brandhämmande material och noggranna säkerhetsrutiner. Trots detta är det viktigt att vara beredd på eventuella händelser, med tanke på de potentiella konsekvenserna.

Biostaden i Trollhättan är en av de första biograferna som har infört de nya X-Fog brandsläckarna. Denna moderna anläggning har sju biosalonger och totalt 428 platser. Henrik Grunberg, ansvarig för Biostaden i Trollhättan, uttrycker sin tillfredsställelse med valet av miljövänliga produkter:

“Vi känner oss nöjda med att välja miljövänliga alternativ, och jag är övertygad om att våra kunder också uppskattar detta.”

CGS X-Fog handbrandsläckare utgör en helt tensidfri lösning och kan ersätta skumbrandsläckare i de flesta miljöer. Med sina hälsofarliga, fluortensidbaserade ämnen är X-Fog ett tryggt alternativ som inte innehåller kemikalier med cancerogena, mutagena eller reproduktionstoxiska egenskaper. Dess miljöneutralitet stärks genom höga EC50-värden och låga PNEC-värden.

CGS X-Fog har en välbeprövad historia och används av Räddningstjänsten samt i diverse miljöer och situationer. Produkten erbjuds i två storlekar, 6 och 9 liter, och utgör därmed en pålitlig komponent i Svenska Bios strävan mot ökad miljövänlighet och brandsäkerhet.

Källa mer information: https://www.securityworldmarket.com/se/Nyheter/Foretagsnyheter/svenska-bio-byter-till-miljovanliga-brandslackare