På grund av den rådande säkerhetssituationen har ett ökat behov av övervakning av de som försöker resa in i Sverige och deras avsikter uppstått. Som ett resultat av detta avser regeringen att fatta beslut om att utöka Polismyndighetens befogenheter för att intensifiera kontrollerna vid de inre gränserna.

Statsminister Ulf Kristersson (M) meddelade under en presskonferens den 1 augusti att personer med lösa kopplingar till Sverige inte bör kunna resa in i landet för att begå brott eller för att agera på ett sätt som strider mot svenska säkerhetsintressen. Detta är en del av regeringens övergripande åtgärder för att stärka Sveriges säkerhet.

Syftet med de inre gränskontrollerna är att identifiera personer som kommer in i Sverige och som kan utgöra en säkerhetsrisk eller på annat sätt hota den allmänna ordningen och säkerheten i landet. I maj tidigare i år beslutade regeringen att tillfälligt återinföra gränskontroller vid de inre gränserna, och detta beslut kommer att gälla fram till början av november.

Justitieminister Gunnar Strömmer (M) förklarar att Polismyndigheten har i sitt regleringsbrev för 2023 fått i uppdrag att säkerställa och genomföra gränskontroller samt andra typer av kontroller vid de inre gränserna. På grund av den försämrade säkerhetssituationen sedan uppdraget gavs i slutet av föregående år anser man nu att det finns ett behov av ökade insatser och en intensifiering av dessa kontroller.

 

Statsminister Ulf Kristersson

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Källa: https://www.aktuellsakerhet.se/nya-atgarder-for-att-starka-sveriges-sakerhet/