Axis har under mer än ett decennium levererat kamerabaserade lösningar för kollektivtrafiken. Dessa kameror har inte bara ökat säkerheten och skapat en ökad trygghetskänsla för både passagerare och personal, utan teknologin kan också utnyttjas för att generera insikter som kan förbättra logistiken och optimera passagerarnas användarupplevelse.

Markus Lai, utbildningschef för Axis i Norra Europa, betonar att deras mål är att säkerställa att varje aspekt av kundtjänsten är så högkvalitativ som möjligt.

Kamerornas förmåga att förebygga brott har visat sig vara betydelsefull. Mikael Priks, docent i nationalekonomi vid Stockholms universitet, konstaterade i sin ESO-rapport till regeringen 2015 att antalet anmälda brott minskade med i genomsnitt 25 procent efter att kameror installerats på tunnelbanestationer. Denna minskning var särskilt påtaglig gällande stölder och skadegörelse.

Förutom att användas som ett redskap för säkerhet och trygghet i kollektivtrafiken, påpekar Markus Lai att kamerorna kan utföra betydligt mer. Framsteg inom områden som artificiell intelligens och kamerateknik möjliggör nu distribuering av avancerade videolösningar med djupinlärningsanalys. Denna teknik kan på ett pålitligt sätt klassificera och analysera objekt och människor, och på så sätt identifiera mönster i beteende och rörelse för att utföra statistiska analyser.

Det är uppenbart att Axis kamerabaserade lösningar inte bara bidrar till att öka säkerheten i kollektivtrafiken, utan även har potentialen att erbjuda värdefulla insikter och möjligheter till effektivisering och förbättring av tjänsten på olika nivåer.

Mer Information om artikeln hittar ni nedan:

Källa: https://www.securityworldmarket.com/se/Nyheter/Teman/kamerabevakning-i-kollektivtrafiken-kan-bidra-till-mycket-mer-an-sakerhet