Uniformerad Butikskontrollant

Kontakta oss

När huvudsyftet med bevakningen är att förebygga svinn i olika omfattning och att området är bevakat så görs detta med hjälp av uniformerade väktare.

Dessa väktare har samma utbildning som civila butikskontrollanter men arbetar preventivt och proaktivt för att trygga butikens värden och assistera kunder och butikspersonal vid behov.

Bevakningen kan ske med eller utan tekniska hjälpmedel i form av t ex trygghetskameror.