Kollektivtrafik

Kontakta oss

Kollektivtrafiken är en mycket utmanande miljö som kräver många olika former av säkerhetsarbete.

Skyddsbevakning anpassar sig efter kunden och kan erbjuda antingen helhetslösningar eller skräddarsydda tjänster. Som exempel på tjänster vi tillhandahåller i anslutning till kollektivtrafik kan nämnas ordningshållning, kontroll av färdbevis samt stationär och ronderande bevakning.