Evenemangssäkerhet

Kontakta oss

Begreppet evenemang innefattar väldigt skilda typer av tillställningar. Det kan vara företagets fest för kunder och leverantörer, en konsert, ett idrottsevenemang eller en PR turné t.ex.

Gemensamt för samtliga typer av evenemang, är att det är väldigt viktigt med planering och samordning, för att säkerheten skall bli så bra som möjligt. Skyddsbevakning hjälper därför gärna till i ett tidigt stadium med förslag på ordningsvakter, skydd mot skadegörelse, nattbevakning, m.m. Efter gemensamt beslut, tillsätter Skyddsbevakning all säkerhetspersonal samt tillhandahåller nödvändig utrustning.