Bygg & Industribevakning

Kontakta oss

I takt med att marginaler minskar och krav på en säker arbetsplats ökar så medför det stora krav på att trygghet och säkerhet hanteras i samverkan med produktionen.

Arbetsplatsolyckor, skadegörelse, stölder och obehöriga som vistas inom ert område är några av de problem som vi kan hjälpa er att förebygga och förhindra genom preventiva och reaktiva åtgärder. Ofta ligger lösningen i en kombination av mjuka och hårda lösningar där information till anställda och underentreprenörer är lika viktigt som fysisk säkerhet i form av väktare, trygghetskameror och skalskyddsutformning.
Från trygghetskonsultation till dygnet-runtbevakning av byggarbetsplatsen erbjuder vi dig kostnadseffektiva lösningar som fokuserar på att produktionen upprätthålls.

Stölderna på byggarbetsplatser uppgick under år 2010 till 1,4 MSEK och ca 7000 dokumenterade stölder. Stockholms län är utgångspunkt för ca 8% av dessa siffror med 550 anmälda byggarbetsplatsstölder. Uppklarningsprocenten gällande anmälda brott går inte att se specifikt för byggstölder men av 1923 anmälda brott under 2010 inom området har 196 brott hittills klarats upp. Detta ger vid att värden för mindre än 11 miljoner kronor har kunnat återbördas eller ersättas vilket medför ökade kostnader i form av ekonomiska resurser och tid. I värsta fall påverkas produktionen allvarligt då nytt material eller reparation av maskin inte kan utföras omedelbart.