Det är djupt sorgligt att höra om detta hemska fall av djurplågeri. Att angripa och skada oskyldiga djur är oacceptabelt och ett brott mot både djurvälfärden och lagen. Jag upprepar vikten av att om du eller någon i allmänheten har någon information om händelsen, vänligen omedelbart kontakta polisen på numret 11414. Genom att samarbeta med myndigheterna kan man hjälpa till att säkerställa att den skyldige gärningspersonen blir identifierad och åtalad. Denna typ av handlingar måste tas på största allvar och följas upp enligt lagens bestämmelser.

Källa: http://polisen.se