Systemhouse Solutions kommer att implementera sitt säkerhetssystem Integra tillsammans med det grafiska presentationsgränssnittet Artifex på Kriminalvårdens häkten i Helsingborg, Göteborg och Sollentuna. Denna installation kommer att omfatta totalt 765 häktesplatser.

I samband med detta kommer de befintliga tekniska säkerhetsanläggningarna på häktena att uppdateras för att införa ny funktionalitet, och en ny plattform för kamerabevakning kommer att implementeras. Utöver detta kommer Systemhouse Solutions presentationsgränssnitt Artifex att installeras. Genom Artifex kommer Kriminalvården att få en integrerad och samlad plattform för olika säkerhetssystem, inklusive passagekontroll, inbrottslarm, trådbundet och trådlöst bärbart överfallslarm, port- och celltelefoni, brandlarm och kamerabevakning. All hantering och kontroll av de olika systemen kommer att kunna utföras på ett och samma ställe.

 

Källa & bild: https://www.securityworldmarket.com/se/Nyheter/Foretagsnyheter/sakerhetssystemet-integra-installeras-pa-kriminalvardens-hakten